Forbrukerfriheten trues av spillmonopolet Banner

Forbrukerfriheten trues av spillmonopolet

Svein Larsen Photo Svein Larsen

Svenskene har skjønt det. Etter at de i fjor innførte en egen lisensordning for online casino, har myndighetene dratt inn store summer. Penger som ellers ville forsvunnet ut av landet. Siden år 2000 har de aller fleste land i Europa gjort det samme, så Sverige er egentlig en etternøler i denne sammenhengen.

Men Norge er ett av svært få jurisdiksjoner som tviholder på et spillmonopol. Det begynner snart å ligne et diktatur. I tillegg gjør norske myndigheter det vanskelig for utenlandske operatører som vil inn på det norske markedet, med streng håndhevelse av lovverket.

Betalingsforbudet får store konsekvenser

Da norske myndigheter innførte betalingsforbud i 2010, var det for å begrense tilgangen til utenlandske spillselskaper, og for å forhindre potensielle kriminelle handlinger. Men alt var nok ikke like gjennomtenkt. Iføge norsk lovgivning er det å utføre en transaksjon med et online casino uglesett, men myndighetene har ennå ikke klart å forhindre norske online casinospillere fra å spille hos utenlandske gamblingselskaper. Med andre ord er det fullt lovlig fortsatt. Heldigvis.

Betalingsforbudet gjorde det imidlertid forbudt for norske banker og finansinstitusjoner å formidle pengetransaksjoner til og fra utenlandske spillselskaper. Men nå, 10 år etter, viser det seg at betalingsforbudet ikke har hatt ført til det Lotteritilsynet så for seg i utgangspunktet.

Stadig flere nordmenn spiller online casino

Undersøkelser viser at stadig flere norske spillere lar seg underholde av online casino. Mulighetene for å sette inn og ta ut penger fra online casinoer er mange, og det er flere tredjepartsaktører som tilbyr trygge betalingsløsninger.

Mye tyder på at slaget er tapt for det norske spillmonopolet. Norsk Tipping evner ikke å lage spill som kan konkurrere med de utenlandske gamblingselskapene, som ligger langt foran når det kommer til innovasjon og kreativitet.

Bare det paradokset at norske spillere skal skatte av gevinster fra online gambling, samtidig som bankene ikke skal godkjenne slike transaksjoner, viser at lovverket spriker på dette punktet. Betalingsforbudet fungerer rett og slett ikke slik det var tenkt.

Mye tyder derfor på at også potetlandet Norge burde se til sine naboer og dermed innkassere milliardbeløp på å utarbeide en egen lisensordning for online casino. Norske spillere spilte online casino for rundt 4 milliarder kroner i fjor. Det er klart myndighetene kunne dratt inn noen grunker på det, i stedet for å slippe alle pengene ut av landet.

Det blir litt som Kodak, hvor toppledelsen ikke hadde noen tro på at bilder kunne bli digitale. Alle vet hvordan det gikk med dem. Vi mener norske myndigheter må få øynene opp for hva som faktisk skjer, og dermed kunne ta sin del av kaka.

Til syvende og sist er det forbrukerne det går ut over. Voksne mennesker burde etter vår mening få bestemme selv hva de vil bruke penger på i fritiden. Nå er det heldigvis yngre krefter innen politikken i Norge som virker som de har skjønt poenget. Det blir derfor spennende å se hva som skjer med lovgivningen her hjemme når det gjelder online gambling i årene som kommer.

Alle rettigheter er forbeholdt Norges Casino ©2020 - 2023