fbpx
Personvern Banner

Personvern

Hvem er vi?

Norges.Casino, heretter omtalt som vi, oss eller vår, Norges.Casino eies og driftes av Value Marketing Ltd, som er registrert på Malta.

Denne personvernkunngjøringen gir deg nødvendig informasjon om dine rettigheter og våre forpliktelser, og forklarer hvorfor og hvordan vi behandler dine personopplysninger.

Dette er informasjonen vi samler inn

Value Marketing Ltd behandler dine personopplysninger for å kunne møte våre juridiske kontrakts- og lovfestede forpliktelser, og for å kunne tilby deg våre tjenester. Vi samler ikke inn nødvendig informasjon fra deg, og vi behandler ikke personopplysningene dine på noen annen måte enn det som er angitt i disse retningslinjene for personvern.

Her er eksempler på hvilke personopplysninger vi samler fra deg, som du har oppgitt på frivillig basis:

 • Navn;
 • Fødselsdato
 • Hjemmeadresse
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Kjønn

Dette er måten vi samler inn personopplysninger fra deg

 • Skjema som du fyller ut på nett når du registrerer deg
 • Påmelding til nyhetsbrev

Nettserverlogger:

 • Informasjon oppgitt av våre medarbeidere og deres underordnede ved behov.

Slik bruker vi dine personopplysninger

Vi tar ditt personvern på alvor og vil ikke under noen omstendighet utlevere, dele eller selge dine personopplysninger på noen andre måter enn det som står angitt i disse retningslinjene for personvern. Videre vil vi kun beholde opplysningene så lenge det er nødvendig og av grunner som er angitt i denne erklæringen. Hvis du har gitt ditt samtykke til at vi sender deg kampanjetilbud og markedsføring, vil du også motta dette. Du kan imidlertid når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Du vil da ikke motta noen tilbud fra oss.

Dette er formålene og grunnlaget for behandling av dine personopplysninger:

 • Personopplysninger som er nødvendig for å kunne tilby deg våre spilltjenester
 • Vi gjennomfører analyser for å forvalte våre forretningsbehov på best mulig måte, og for å forbedre våre tjenester og funksjonalitet.
 • Vi vil noen ganger kunne sende deg informasjon om markedsføring når vi mener dette er fordelaktig for deg som kunde og er i våre interesser. Denne informasjonen vil aldri være påtrengende og bearbeides på grunnlag av samtykke.
 • Når det gjelder overføring av informasjon, vil vi overføre personopplysninger til våre behandlere for identifisering, verifisering og/eller informasjon om transaksjoner, men kun der dette kreves for å kunne tilby deg våre tjenester.
 • Vi behandler informasjon for statistisk analyse og for å gjennomføre undersøkelser for vår egen utvikling.

Hvem får se dine personopplysninger?

 • Våre partnere innen hosting og sikkerhet har muligheten til å se innkommende trafikk.
 • I samsvar med våre regulatoriske forpliktelser spør vi om verifiseringstjenester for å kunne bekrefte identiteten av våre kunder, enten når kontoen blir opprettet eller senere i kontoens levetid. Dette gjør vi for å kunne bekrefte om våre kunder er PEP, under sanksjoner eller om de er med i en nasjonal ordning for selvekskludering.
 • Hvis du har gitt samtykke til å motta kommunikasjon og markedsføring via tilgjengelige kanaler, vil vi kunne sende kampanjemateriell og engasjere en tredjepart for å levere tjenester innen markedsføring.

Vi behandler alltid dine personopplysninger i henhold til relevante lover om personvernbeskyttelse.

Samtykke

Vår behandling av dine personopplysninger vil hovedsakelig være nødvendig for å kunne tilby deg en så god tjeneste som overhode mulig. Noen ganger kan vi be om ditt samtykke for å behandle personopplysningene på en spesifikk måte. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke skriftlig. Vi kan for eksempel be deg om samtykke for å kunne sende deg kampanjemateriell og annen markedsføring.

Juridiske forpliktelser

Vi kan også behandle dine personopplysninger når det er nødvendig for å kunne gjennomføre en kontrakt, som for eksempel våre vilkår og betingelser når du åpner en konto i vårt casino, eller for at vi skal kunne overholde vårt juridiske og regulatoriske ansvar, inkludert, men ikke begrenset til samsvar med vilkår og betingelser for spillelisenser.

Legitime interesser

Vi kan også behandle dine personopplysninger når vi mener at slik behandling er vår eller en tredjeparts legitime interesse, så lenge det ikke går ut over dine interesser og rettigheter. Det kan for eksempel være (a) når vi engasjerer en tredjepart for å kunne tilby deg ytterligere fordeler med våre tjenester, eller når vi engasjerer en tredjepart som kan gi oss verdifull informasjon om din bruk av våre tjenester. Det kan også være (b) identifisering og bevaring av informasjon relatert til personer med problemer innen ansvarlig spilling, (c) behandling for å sikre tryggheten av informasjonen, (d) overholde lovfestede krav og regelverk, og (e) utforming av lojalitetsordninger for spillere.

Dine rettigheter

Du har rett på tilgang til personopplysningene som Value Marketing Ltd oppbevarer og behandler om deg, og du kan spørre om følgende informasjon:

 • Hvilke personopplysninger vi har om deg
 • Hva som er formålet med oppbevaringen av dem
 • Kategorier av personopplysninger
 • Hvem vi har formidlet dine personopplysninger til
 • Hvor lenge vi har tenkt å oppbevare personopplysningene dine

Om du skulle mene at vi har unøyaktige eller mangelfulle opplysninger om deg, har du full rett til å be oss om å endre opplysningene. Vi vil da endre disse så raskt som mulig, så lenge det ikke foreligger en gyldig grunn til å la være. Dette vil du i så fall få beskjed om.

Du har også rett til å kreve at vi sletter dine personopplysninger eller be om en begrensning av behandlingen i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Du kan også nekte å motta enhver direkte markedsføring fra oss.

Deling og formidling av dine personopplysninger

Vi vil ikke under noen omstendighet dele eller formidle noen av dine personopplysninger med unntak av tilfeller oppgitt i disse retningslinjene for personvern, der dette er et juridisk krav eller helt nødvendig for å gi deg de tjenestene du etterspør. dersom vi benytter oss av en tredjepart, vil de som opptrer på våre vegne være kontraktsmessig bundet til å kun behandle informasjonen i henhold til veiledning fra oss, og selvfølgelig også overholde alle gjeldende personvernlover.

Sikkerhet

Value Marketing Ltd tar også privatlivet ditt på alvor, og bruker derfor fornuftige tiltak og forholdsregler for å sikre dine sensitive personopplysninger. Vi har gode verktøy og jobber målrettet for å beskytte dine personopplysninger fra uautorisert tilgang. Våre verktøy inkluderer en bransjeledende brannmur, avansert SSL-krypteringsteknologi, kontinuerlig oppdaterte TSL-protokoller og ytterligere mekanismer for samtykke fra brukere, krypterte sikkerhetskopier og tilgangsrettigheter begrenset til personer som trenger opplysningene. Vi har også oppdaterte virus- og malwarescannere, forskrifter og prosedyrer spesifikke for personvernbeskyttelse, i tillegg til en utpekt person som personvernombud med alle nødvendige støttestrukturer, inkludert juridisk rådgivning og periodevis videreopplæring innen GDPR av uavhengige eksterne juridiske rådgivere.

Overføringer utenfor EU

Norges.Casino bruker også noen tjenester, eller deler av dem, som befinner seg eller lagres i land utenfor EØS. Noe som betyr at vi i enkelte tilfeller vil overføre personopplysninger utenfor EØS for at våre tjenester skal kunne bli enda bedre. Dette kan for eksempel gjelde overføring av personopplysninger til et tredjeparts land som EU-kommisjonen betrakter å kunne tilby passende beskyttelse av personopplysninger eller når vi innhenter samtykke fra våre regulatorer for beskyttelse av personvern.

Det betyr at personopplysningene dine kan behandles utenfor EØS når du bruker våre tjenester, men kun dersom slike tredjeparter brukes til å behandle dine opplysninger. Likevel er all behandling av dine personopplysninger i henhold til gjeldende lover om personvernbeskyttelse.

I tråd med Artikkel 45 i den generelle reguleringen for personvernbeskyttelse, har EU-kommisjonen anerkjent noen land som trygge når det gjelder behandling av personopplysninger. En liste over de landene det gjelder finner du her: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en

Hva skjer hvis du ikke oppgir personopplysninger?

Du er ikke pliktig til å oppgi sensitive personopplysninger til oss i Value Marketing Ltd, men ettersom denne informasjonen i noen tilfeller er helt nødvendig for at vi skal kunne tilby deg våre tjenester, vil vi heller ikke kunne tilby tjenestene på en tilfredsstillende måte hvis du ikke oppgir dine personopplysninger. Dette gjelder for eksempel om du ønsker å opprette en konto hos oss, eller om du ønsker å motta jevnlige nyhetsbrev.

Hvor lenge beholder vi personopplysningene dine?

Vi vil kun beholde personopplysninger så lenge det er nødvendig for å kunne tilby deg våre tjenester. Vi etterlever strenge forskrifter om gjennomgang og behandling for å møte disse forpliktelsene. Vi er dessuten lovpålagt å beholde dine personopplysninger i 5 år etter at vårt kundeforhold er avsluttet. Deretter vil opplysningene bli slettet. På grunnlag av juridiske og regulatoriske forpliktelser kan også andre kortere eller lengre perioder gjelde på bakgrunn av gjeldende lover og regelverk.

Har du gitt oss samtykke til å motta markedsføring, vil dette gjelde helt til du eventuelt trekker tilbake ditt samtykke skriftlig. Vær imidlertid oppmerksom på at noen opplysninger kan være nødvendig å beholde for å sikre at du ikke får tilsendt markedsføring fra oss.

Markedsføring

Har du samtykket at vi bruker dine personopplysninger til å sende markedsføring av ulike produkter og tjenester vi mener er i din interesse, har du når som helst rett til å trekke tilbake samtykket. Dette kan du gjøre ved å kontale Norges.Casino direkte eller bruke gitte alternativer for avmelding.

Slik kan du klage

Vi vil kun behandle dine personopplysninger i samsvar med disse angitte retningslinjene for personvern, og i henhold til gjeldende lover og forskrifter om personvernbeskyttelse. Ønsker du likevel å sende inn en klage angående vår behandling av dine personopplysninger, kan du selvfølgelig gjøre det ved å sende en e-post til [email protected], eller ved å bruke vårt kontaktskjema.

Forbehold

Vi vil alltid bruke sunn fornuft og anstrenge oss til det ytterste for å beskytte dine personopplysninger. Men overføring via internett er aldri 100 % sikkert. Derffor kan vi heller ikke holdes ansvarlige hvis noe av denne informasjonen blir plukket opp av autoriserte tredjeparter grunnet årsaker utenfor vår kontroll. Men vi har gode verktøy og brannmurer som sikrer deg mot slike hendelser på best mulig måte.

Alle rettigheter er forbeholdt Norges Casino ©2020 - 2024